Fair Play bij budovereniging Bushi Arnhem 
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, niet binnen de budosport en daarmee dus ook niet binnen budovereniging Bushi Arnhem. Op en naast de tatami hoort iedereen van recreant tot topjudoka, judoleraar, coach, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen. 
In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft het bestuur, in samenspraak met de vertrouwenspersoon, een tweetal documenten opgesteld namelijk: de Algemene Gedragscode ‘Fair Play' bij budovereniging Bushi Arnhem en het protocol Vertrouwenspersoonprotocol Vertrouwenspersoon. We willen bewustwording creëren bij iedereen binnen onze vereniging en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Het protocol Vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat een overtreding van de gedragscode – een ‘misdraging’ – niet zonder gevolgen blijft. Het bestuur van Bushi Arnhem wil hiermee haar verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op integriteit binnen onze vereniging.

Ga naar boven