Er zijn veel regels waar de judoka's zich aan moeten houden. Overtreding levert een straf op en de tegenstander krijgt tegelijkertijd een score. Elke volgende straf is een graad zwaarder. En de score een graad hoger. De hoogste straf is diskwalificatie. De tegenstander heeft dan gewonnen met ippon.

De meest voorkomende straffen zijn voor inactiviteit, afhouden met gestrekte armen of naar de grond gaan zonder dat er sprake is van een aanval. 

Er zijn ook overtredingen die direct tot diskwalificatie kunnen leiden. Bijvoorbeeld als de aanvallende judoka zelf voorover met het hoofd naar de mat duikt. Deze regel is er om de judoka's voor nekletsel te behoeden.Er zijn nog talloze andere overtredingen mogelijk. Vaak is de beslissing van de scheidsrechter aanleiding tot discussie. Soms hoor je de verzuchting dat judo een jurysport is, waarbij de uitslag te veel afhangt van het oordeel van scheidsrechter.
Wie het naadje van de kous wil weten - u wil dat, want u leest nog steeds - surft naar JBN of IJF. U kunt ook eerst een bruine band halen en dan op scheidsrechterscursus gaan.
Bij een verlenging van de partij wegens gelijk spel wordt het scorebord helemaal leeg gemaakt. Dus ook alle straffen vervallen.

Ga naar boven