De Judobond Nederland (JBN)

Waarom een bond? Samen sta je sterker, dat geldt ook in de judosport. De Judobond Nederland (JBN) is een door de NOC*NSF landelijk erkende sportbond. De JBN regelt, bestuurt en ondersteunt de judosport in Nederland. Ook aikido en jiujitsu vallen onder de JBN. Geen enkele club kan eigelijk om deze organisatie heen en dat is maar goed ook. Want juist door de judosport te organiseren in de vorm van een bond, kan een sport zich in positieve zin blijven ontwikkelen. Naast rijkserkende opleidingen verzorgt de JBN onder andere toernooien, trainingen, stages (in samenwerking met de NVJJL, de lerarenbond), informatieverstrekking en ondersteuning van verenigingen en sportscholen. Natuurlijk is er geld nodig om dit beleid te voeren. Dit geld komt grotendeels voort uit subsidies, sponsorgelden en contributies.

Waarom lid worden van de judobond?
Als judoka van Bushi Arnhem bent je niet automatisch lid van JBN. De judoka dient hiervoor zelf het initiatief te nemen. De kosten voor het lidmaatschap is afhankelijk van de leeftijd van de judoka. Als je je inschrijft als lid, betaal je eenmalig inschrijfgeld. Het is wel van belang dat je als judoka lid wordt van de Judo Bond Nederland. Graduaties die bij de judo examens worden behaald, zijn pas officieel erkend wanneer deze bij de bond geregistreerd staan. Daarnaast dient je lid te zijn om mee te mogen doen met judowedstrijden buiten je eigen judovereniging. Lid worden kan tegenwoordig ook via de site van Bushi Arnhem.

Voor meer informatie over tarieven en voorwaarden, aanmelden en uiteraard de voordelen van het lidmaatschap, verwijzen wij naar de site van de Judo Bond Nederland. Door middel van deze link komt u direct op het goede gedeelte van de site terecht.Voor vragen omtrent het lidmaatschap van de JBN kan de judoka zich wenden tot de ledenadministratie van Bushi Arnhem alswel de JBN 030-6038114. Voor meer informatie kun je ook kijken op de website: www.jbn.nl.

Ga naar boven